Huisregels

privacyverklaring

Huisregels 

Beste klant, indien u niet 48u op voorhand telefonische annuleert, wordt 50% van de behandeling aangerekend.
Bij annulatie zonder te verwittigen, wordt de volledige behandeling aangerekend.

privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden door Schoonheidsinstituut Eleonore Rijselstraat 55, 8200 Sint-Michiels verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op noortje.noor@hotmail.com . Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op instituuteleonore.be.

 Bijlage 1

Deze bijlage betreft:

1. Het onderwerp van de overeenkomst

Deze overeenkomst heeft betrekking op de verwerking van Persoonsgegevens door de Verwerker in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke en bevat het contractueel kader zoals wordt vereist in artikel 28 AVG.

Duur

Deze overeenkomst neemt een aanvang op 13/03/2020en blijft van kracht voor onbepaalde duur

De Verwerkingsverantwoordelijke mag deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen, zonder zich te wenden tot een rechtbank, door aan de Verwerker een schriftelijke kennisgeving van beëindiging te overhandigen, als:

de Verwerker inbreuk pleegt op deze overeenkomst en deze inbreuk niet kan worden ongedaan gemaakt;

de Verwerker inbreuk pleegt op deze overeenkomst pleegt en deze inbreuk weliswaar ongedaan kan worden gemaakt, maar de Verwerker er niet in slaagt de inbreuk ongedaan te maken binnen een periode van [30 dagen] na overhandiging van een schriftelijke ingebrekestelling aan de Verwerker om de inbreuk ongedaan te maken.

de Verwerker failliet gaat of betrokken is in een vereffening of ontbinding.

Aard en doel van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op volgende wijze:

Wij verzamelen de gegevens naam, achternaam, telefoon, geboorte data, adres.

Wij slaan deze gegevens op voor het perfecte advies en raat te adviseren aan de klant.

Deze worden digitaal verwerkt met online boeking systeem Esthios, website Webnode, Huiddiagnose toestel Licht Skin.

Bij afwezigheid of dergelijke andere situaties worden deze gegevens gebruikt. Ook zijn de klanten verplicht voor annexatie tijdige te annuleren binnen 48 uur. Zo niet wort dit aangerekend 50 procent. Bij het niet opdagen word dit 100 procent aangerekend.

Deze gegevens zijn zichtbaar voor Tania Termote, Manon Vandycke, Eleonora Vandenbussche, Kevin Logghe


Persoonsgegevens worden verwerkt voor volgende doeleinden:

Soort van Persoonsgegevens

De Verwerker zal volgende soort Persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke:

Categorieën van betrokkenen

onderstaande lijst:

Klanten

Patiënten

Werknemers

familieleden van werknemers

zelfstandige dienstverleners

leveranciers

prospecten

contactpersonen

vertegenwoordigers van ondernemingen

Bijlage 2

De passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zoals vermeld in artikel 1.2 van de overeenkomst, worden hieronder opgelijst:

Webnode

licht skin

esthios